Většina našich výrobků je vyrobena z konstrukčního polypropylenu

Panenské polypropylenové granule
Panenské polypropylenové granule

Co je polypropylen

Polypropylen (C3H6)n je multi využitelná surovina. Vyrábí se z polymeru, tedy složky, která se získává hydraulickým stlačením plynné směsi etanu, propanu, butanu a frakce nafty z ropy. Tento výrobní materiál je v současnosti tak populární, že si našel svoje využití ve více odvětví. Polypropylen nebo jinak i nazývaný polypropen (zkratka PP nebo POP) vyniká svojí chemickou a mechanickou odolností. Aplikuje se při výrobě obalů a kontejnerů (včetně potravinářských obalech), výrobou folií, textilií, plastových konstrukčních součástí, laboratorního vybavení či plastových nádrží.

Výhody polypropylenu

Jako každý materiál i polypropylen má nejen svoje výhody, ale i nevýhody. V porovnání s polyetylenem, co je další nejpoužívanější materiál spolu s PVC, má vyšší pevnost a propustnost. Polypropylen je použitelný do teploty 100-110°C. Propustnost vody a plynů je u polyetylenu vyšší. Polypropylen na to, aby se dal spojit či už litím, lisováním nebo svářením, nepotřebuje být vhodně zpracovaný. Naproti tomu polyetylen má nepolární povrch, proto je úprava nevyhnutelná. Svým složením je polypropylen tvrdší, tedy i odolnější vůči poškrábání. Plastbest používá konstrukční polypropylen(PP), který je složený z 60% granulátu a z 40% PP drtě získané z technologických odpadů, vznikajících při výrobě desek. Průzkum trhu ukázal, že většina výrobců PP nádrží v Čechách používá technický PP (PP drť), protože je lacinější. Technický PP tak ztrácí fyzikální vlastnosti (degraduje, ztrácí barvu).

Nevýhody polypropylenu

Nevýhodou polypropylenu je to, že při nízkých teplotách (pod 5°C) křehne a při vysokých teplotách (150-160°C) nastává jeho krystalizace, tedy topení. Tento materiál reaguje i na UV záření obsažené v slunečním záření. Průvodním znakem je hlavně změna barvy materiálu, dlouhodobějšího hlediska i jeho mírné oslabení (vytvářejí se drobné trhlinky a prasklinky).

Protože naše výrobky jsou vyrobené s konstrukčního PP, jsou proti UV odolnější (barevně neblednou). Nabízíme také poklop 100% odolné proti UV záření.

Využití

Při výrobě polypropylenu mají výrobci fakta nevýhod na zřeteli, proto přizpůsobují výrobu konkrétních výrobků tak, že jejich složení obohacují o UV stabilizátory. Plasty s touto příměsí se využívají hlavně v automobilovém průmyslu, při výrobě různých plastových komponentů a mohou být použity i při výrobě plastových nádrží, nejčastěji u těch částí, které jsou vystaveny slunečnímu záření, např. poklop.