Plastový Septik Plastbest

Ponúkame 2 a 3-komorové septiky.

V objemech Od 2.2m³ do 12m³.

S dodáním septiku do 14 pracovních dnů v rámci ČR.

Septik Plastbest od 16 220 Kč

Plastový Septik Plastbest

Septik je horizontální vodotěsná plastová nádoba válcového tvaru, která slouží k zachycování odpadových a splaškových vod z domácnosti nebo objektů. Tak jako při jímkach, septik Plastbest je bez nutnosti obetonování a dělá se jen betonáž zatěžovací patky. Úloha septiku je separovat pevné složky od tekutých organických složek. Výsledkem tohoto procesu je separovaná odpadová voda. Ta se může za předpokladu použití různých septikových aktivátorů (bakterií) nebo septikových filtrů použít jako užitková voda.

V místě výkopu septiku mám spodní vodu

V případě prostředí s výskytem spodní vody, betonáž se provádí minimálně 300mm nad hladinou spodní vody. Vizte montáž septiku.

Poklop, přívodová a odvodová roura ø 125mm jako štandard

Septik běžně skládá ze dvou nebo tří komor, spojené přepážkou a v které je propusť do další komory. Jeden konec septiku je napojený na odpadové potrubí a druhý na potrubí odtokového pole. V případě, že se rozhodnete vyčerpávat vodu přes komín, odtokovou těsnící rouru nenainstalujeme. Každá komora je vybavená komínem a poklopem pro údržbu každé komory. Za doplatek rozdílu ceny vám vyměníme standardní poklop septiku za poklop se 100% ochranou proti UV záření a nebo za plas-gumový poklop.

Standardní výbava septiku Plastbest

Septik je dodáván ve výbavě tak, jak je to znázorněno na obrázku v závislosti na počtu komor.

Hrubý a kvalitní plast septiku Plastbest

Septik Plastbest je vyroben z konstrukčního polypropylénu (PP), který je složený z 60% čistého nebo panenského PP granulátu a z 40% PP drtě získané z technologických odpadů, vznikajících při výrobě desek.

Tloušťka materiálu je stejná jako u jímek. Revízni otvor nebo komín je vyrobeny z 6mm tlustého materiálu. Plášť plastové jímky je z 8mm tlustého materiálu. Čela nádrže stejně jako nohy nebo žebrá jímky jsou vyrobeny z 10mm tlustého materiálu. Dodatečně přepážky jsou z 8mm tlustého materiálu.

Tloušťka plastu septiku Plastbest

Můžu přejet s vozidlem po septiku?

Plastový septik Plastbest je průjezdný jen za podmínky, že budou udělané tato opatření: přebetonování stropu nádrže železobetonovou deskou s přesahem 0,5m na nebagrovaný terén.

Jak funguje septik?

Septik funguje na principu biochemického čistění, kde v každé komoře probíhá sedimentace odpadových složek a kalu.

Jak funguje septik

První komora

Odpadová voda vstoupí přes přítokový otvor do první komory, v které složky se usadí na dně a spodina/tvořící se pěna zůstává plavat na povrchu. Usazeniny jsou aneorobně strávené/zbavené volného kyslíku co umožňuje zvýšení objemu usazenin.

Druhá komora

Tekutina dále přeteče přes otvor v přepážce do další komory, v které dochází ke stejnému procesu jako v první komoře. Tekutina je už relativně čistější.

Třetí komora

V poslední komoře/třetí, se tekutina se tekutina může dostat ven dvěma způsoby:

  • Pomocí kalového čerpadla přes otvor komína (obvykle na využití užitkové vody)
  • Přes odtokové potrubí do odtokového pole

V případě využití odpadové vody jako užitkové vody, použijte bakterie a enzymy na rozložení látek na jednodušší látky.

Při odvádění vody do odtokového pole je nevyhnutelná filtrace odpadové vody pro pórovitost zeminy v odtokovém poli. Zbytky nečistot jsou eliminované v zemi spolu s přebytečnou vodou, která vsákne do země nebo se vypaří. Síť potrubí v odtokovém poli distribuje odpadovou vodu přes pole odtokovými dírami v trubkách odtokového potrubí.

Dobře nainstalovaný septik s pravidelnou kontrolou a vyprazdňováním by měl sloužit desítky let.

Papíry ke kolaudaci septiku

Plastové septiky jsou vydávané s kompletní dokumentací ke kolaudaci. Ke každému septiku Plastbest dostanete následující dokumenty:

Septik s 2 letou zárukou

Náš samonosný plastový septik je vodotěsný v souladu s normou ČSN 750905, podložený statickým výpočtem,odolný vůči spodní vodě a bez nutnosti obetonování. Septik má delší životnost než betonový.

Koupit septik Plastbest

Septik Plastbest koupíte přes náš web nebo i telefonicky. Termín dodání je do 14 pracovních dnů.

Kontakt Cenník