Montáž septiku Plastbest

Instalace i záruka (2 roky) septiku probíhá stejně jako při montáži plastové jímky.

Montáž septiku Plastbest
Montážní náčrt septiku Plastbest

Záruční doba je 2 roky

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nedodržením výše uvedeného montážního návodu. V případě defektu a prokázání správného postupu montáže fotofokumentací v záruční době, je záruka platná.