Montáž vodoměrné šachty Plastbest

Podrobný montážní postup a osazení plastové vodoměrné šachty i v případě výskytu spodní vody.

Montáž vodoměrné šachty Plastbest
Montážní náčrt vodoměrné šachty Plastbest

Postup

Plastová šachta se osazuje do vykopané jámy na zhutněný štěrkopísek, nebo betonovou desku. Ideál písek. Obsyp se třídění zeminou s průběžným mírným hutněním. Pro rychlejší usazení zeminy, poléváme vodou. Dodatečně, šachtu můžete obetonovat do 400mm výšky šachty z toho důvodu, aby spodní i přívalová voda vytlačována šachtu nahoru. Proto doporučujeme šachtu zabezpečit betonem.

Máte spodní vodu, nebo jílovitou zeminu?

V tomto případě se dělá obetonování šachty do výšky minimálně 200mm nad hladinou spodní vody. Toto opatření se dělá proto, aby spodní voda nevytlačila šachtu nahoru nebo aby šachtu nezdeformovala. Pro lepší ukotvení šachty v betonu je možnost (za příplatek) doinstalovat na vnější plášť s výstužením žeber s dírami (ø 10mm) s přípravou na prostrčení roxoru (6-8mm). Na šachty s ø 1000mm doporučujeme umístit 4ks žeber a šachty s ø1200 mm 5ks žeber. Výstuhy je možné dodatečně objednat k šachtě v doplňcích.

Montáž vodoměrné šachty Plastbest s výskytem spodenej vody
Montážní náčrt vodoměrné šachty Plastbest s výskytem spodenej vody

Záruční doba je 2 roky

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nedodržením výše uvedeného montážního návodu. V případě defektu a prokázání správného postupu montáže foto-dokumentací v záruční době je záruka platná.