Montáž jímky Plastbest

Montážní postup a osazení plastové jímky i v případě s výskytem spodní vody.

Montáž jímky Plastbest
Montážní náčrt jímky Plastbest

1. Příprava

Námi vybrané nádrže typu horizontál mají válcový tvar a samonosnou konstrukci,takže není nutné dělat základové betonové lůžko. Výkop musí být minimálně o 500mm na každou stranu větší než je daný rozměr nádrže. Pro určení hloubky výkopu vycházíme z toho, že přívodové potrubí musí mít spád 3cm na 1m. Komín s poklopem by měl trčet mírně nad terénem (přibližně 4-7cm) proti vstupu povrchové vody do nádoby.

2. Betonáž zatěžovací patky

Spodní částí nádrže se pro strčí 4-8 prutů roxoru o průměru 8-10mm po celé délce nádoby a osadí se na srovnané dno výkopu s tím, že na komín se položí vodováha pro kontrolu a srovnání nádoby. Po osazení nádrž naplníme vodou přibližně do půlky a zalejeme dno výkopu betonem tak, že beton se musí provázat s roxory a žebry nádoby. V případě prostředí s výskytem spodní vody, betonáž se dělá minimálně 300mm nad hladinou spodní vody.

3. Po obetonování patky

Po vyzrátí betonu se nádoba obsype tříděným výkopem (větší a ostré kameny se nesmí dotýkat pláště nádoby). Výška zeminy nad vrchní částí válce nádoby může mít maximálně 1000mm při průměru válce 1500mm a 600mm při průměru válce 1850mm. Za jiných podmínek je nutné na těle nádrže udělat 200mm hrubou betonovou desku s kari pletivem s přesahem minimálně 500mm na každé straně na NEBAGROVANÝ terén. Podle místních podmínek (spodní voda, blízkost budov, cestní komunikace) se provede případné zabezpečení proti poškození nádoby (uvést do poznámky při objednávání).

Upozornění!

Nádoba umístěná v terénu, který nepropouští vodu (jíl, skála) je potřebné zajistit stejně, jako při výskytu spodní vody (obetonovat min. 30cm nad hladinou spodní vody). Vzhledem k tomu, že polypropylen, z kterého jsou nádoby vyrobené, s klesající teplotou křehne, nedoporučujeme manipulaci při nižších teplotách než 5°C. Při osazení je nutné udělat fotodokumentaci.

Doporučujeme vám přečíst článek o zásadních chybách při osazování plastové jímky.

Záruční doba je 2 roky

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nedodržením výše uvedeného montážního návodu. V případě defektu a prokázání správného postupu montáže fotofokumentací v záruční době, je záruka platná.